Bệnh viện thẩm mỹ DNA ứng dụng tế bào gốc đầu tiên tại Việt Nam

0906 95 79 95

Khai trương Bệnh viện thẩm mỹ DNA – Bệnh viện ứng dụng tế bào gốc trong điều trị và thẩm mỹ